ÉLET ERŐ EXPO 2022 - Rezonancia kiállítás

2022.06.07

Rezonancia Tér

Dávid Norbert festőművész - kiállítási tematika

A Rezonancia Tér mint művészi koncepció, egy tematikusan épülő életmű szemlélet kibontakozása. Személyes reflexió a belső tudat és a külső világ változásainak kapcsolódására és fejlődésére. A mély és elkötelezett hit a folyamatos művészi benyomás megörökítésére ugyanakkor érzékeny reakciók a természet valamint a világ dinamikájának absztrakt bemutatására. Folyamatos keresés a megismerésre és tiszta őszinte válaszok adása a felfedezésre, - és az ebből fakadó felismerés visszacsatolása az önelemzés szintjeire. Nem csak önmegismerés, hanem felfedezés és kísérlet a tudat és az érzékek kitágításának világára is. A világ impulzusainak több dimenziós feldolgozása ami egyszerre visszanyúlás a múltba, ugyanakkor kutatás a jövőben úgy, hogy közben a pillanat jelenében megvalósul a rezonancia. Ebből születik az absztrakció dinamikája.

REZONANCIA TÉR

A Rezonancia tér mint önálló kiállítási téma így három nagy szerkezeti egységre oszlik. Ez a hármas felosztás szervesen kapcsolódik a művészeti koncepcióhoz, megközelítésmódhoz és az alkotási folyamathoz.

  • Az első szerkezeti egység a Reneszánsz elmélkedései, amely

lehetőséget ad arra, hogy eligazodjunk nagy kérdésekben a múlt és a jelen között az

időben. A felfedezésektől kezdve a szépség felismerésén át, a háborúkból eredő pusztításokon és új világok születésén keresztül, amik megannyi érzést és inspirációt kiváltanak.

2. A második szerkezeti egység az "Örökkévalóság pillanata", ahogy az örökkévalóság nem más, mint a természet megismételhetetlen pillanatainak sorozata. Körülvesz minket és egykori és mai létezésünket ebben a törékeny természetben - Örök tavasz, Emlékező Ősz, - szenvedélyes színei mind ezt keltik életre.

3. A harmadik szerkezeti egység az Űr és a Tér hangjai - ahol személyes a reflexió feloldódik a szélesre nyíló kozmosz dimenzióiban, ahol a belső világ és a külső világ közötti változások kölcsönhatásai minden kényszer és korlátozás nélkül érvényesülnek. Az egész kozmosz megnyílik velünk és körülöttünk. Így kel életre az - Ébredő a világegyetem és Viharzó Galaxis.

A kiállítás helyszínei:

Dávid Galéria, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.

https://www.davidgallery.hu/virtualis-kiallitasok/  

ÉLET ERŐ EXPO - Virtuális kiállítás: https://eleteroexpo.hu/kiallitoi-zona