TISZTA SZÍVBŐL

2021.06.09

BORS GYÖRGYI 

Ismét új alkotót köszönthetünk a Fine Arts Capital tagjai között. Bors Györgyi merőben új felfogású képei már sok gyűjtőt rabul ejtettek. Nem csak precizitás jellemzi festményeit hanem nagy mértékű önkifejezés és jól felépített alkotói struktúra - ami  művészi szabadságának egyik építőköve. Hazai és nemzetközi sikerek fémjelzik művészi hitvallásának létjogosultságát. 

Mestere, Gasztonyi Kálmán - így nyilatkozott tehetséges tanítványáról ....

Bors Györgyi művészete hordoz mindent, amiért alkotni érdemes. Örömforrás önmagának , melytől -a múltban szerzett sebek gyógyulhatnak, örömforrás a nézőknek , hiszen mondandójukkal felismeréseket és vigaszt nyújthatnak. Esztétikájuk pedig vizuális örömöt okoz a szemlélőnek. Györgyi egy erős, individualista művész, aki nem a divat elvárásainak szeretne megfelelni. Egyéni képi világából szinte süt, az emberi természet összetettsége, -a jó és a rossz örökös léte. Festészetének nagyon fontos ismérve a szakmaiság, az olajfesték bravúros használata, a színtan, az ábrázoló geometria ismerete és a lényéből fakadó precizitás. Úgy alakított ki egy képi világot, hogy az tulajdonképpen két teljes egész. Egymást kiegészítik, de nem szétválaszthatóak. A geometrikus - és a lírai absztrakt álmok két különböző szálon futnak, de Györgyi művészetének megbonthatatlan DNS spiráljává egyesülnek. Pár éve alkot még csak, de lelkéből feltartóztathatatlanul törnek fel a képek, melyet kezei mesterművekké formálnak. (Gasztonyi Kálmán)