Edina Soós / WAY OUT

2023.05.04

Soós Edina, Wayout - Művészetem arra a kérdésre keresi a választ, hogy az érzelmek felidézésen túl meddig lehet absztrakt formákkal gondolatokat kifejezni. Mennyire kell egy formát megmutatni ahhoz, hogy ötletet, intuitív gondolatot vagy bármilyen jelentést keltsen a befogadóban. Munkám a nonfiguratív és a figuratív ábrázolásmód határmezsgyéjén egyensúlyoz, számomra az elrejtés és a kinyilatkoztatás egyensúlyáról szól. Az ambícióm, hogy megtaláljam azt a finom, megfoghatatlan egyensúlyi pontot, amely egyrészt felismerésszerű élményt ébreszt a nézőben, másrészt mélyen megérinti őt. . Fedezzen fel többet - www.edinarte.com / Instagram: @edin_arte

Edina Soós, Wayout - My art seeks to answer the question of how far it is possible to express ideas with abstract forms, beyond the evocation of emotions. How much of a form has to be shown to evoke an idea, an intuitive thought or any kind of meaning in the recipient. My work balances on the borderline between non-figurative and figurative modes of representation, for me it is about the balance between concealment and revelation. My ambition is to find that delicate, elusive balance point that both evokes a recognition-like experience in the viewer and at the same time deeply touches him.
.
Discover More - www.edinarte.com / Instagram: @edin_arte