Yicca Art Prize 22/23

2023.01.13

Soós Edina a Yicca Art Prize 22/23 egyedüli hazai nyertese


Soós Edina a Yicca Art Prize 22/23 egyedüli hazai nyerteseként január 14. és 27. között Rómában a 28 Piazza Di Pietra Fine Art Gallery-ben állítja ki Totálkár című festményét a nemzetközi mezőnyből kiemelkedő további 17 alkotó, illetve alkotás mellett. Számára az alkotói folyamat az elrejtés és a felfedés közötti egyensúlyról szól, munkái a belső lelki, leginkább tudatalatti tartalmainak kivetítése és a saját egyedi gesztusrendszerének kombinációjából születnek.

A nemzetközi Yicca Art Prize rendszerint évente kétszer jelentkező kiállításainak legújabbika, amely január 14. és 27. között tekinthető meg Róma belvárosában, a feltörekvő kortárs művészet aktuális trendjeit mutatja be generációkon és a kortárs művészi kifejezésmód különféle irányzatain átívelve.
A kiállításon részt vevő művészek különböző médiumokon keresztül vizsgálják az emberi létezés sokrétű perspektíváit és árnyalatait, új, innovatív koncepciókat mutatva be. A művészek alkotásai a mindennapi életben tapasztalt főbb kortárs kulturális, gazdasági és politikai realitásokra reflektálnak a világ minden táján.

A tárlaton bemutatásra kerülő alkotások közé választották Soós Edina egyik festményét is, aki művészetében arra a kérdésre keresi a választ, hogy az érzelmek kiváltásán túl mennyire lehetséges gondolatokat is kifejezni absztrakt formában. Mennyit kell megmutatnia egy formából ahhoz, hogy felidézzen egy sejtést, intuitív gondolatot vagy bármiféle jelentést a befogadóban. Ebből következően alkotásaival a nonfiguratív és a figuratív ábrázolásmód határmezsgyéjén, az elrejtés és a felfedés között egyensúlyoz. Törekvése, hogy megtalálja azt az érzékeny, megfoghatatlan egyensúlyi pontot, amely a befogadóban egy felismeréshez hasonló élményt okoz, és egyúttal mélyen megérinti.

Soós Edina számára egy festmény létrehozása a belső lelki, leginkább tudatalatti tartalmainak kivetítése és a saját egyedi gesztusrendszerének a kombinációja. Technikáját hosszú kísérletezgetések, az anyagok saját tapasztalat általi megismerése során alakította ki.
Az alkotás, a művészlét számára az önkiteljesítésen túl egy páratlan önismereti folyamat, lehetőség. Az alkotófolyamat egy része tudatos: az anyag- és festékválasztás, eszközhasználat, színválasztás. Az alkotás első konkrét fázisában igyekszik élni az esetlegességben rejlő izgalommal és festőiséggel: struktúrákat, különböző felületeket, jeleket és foltokat fest a vászonra, majd újabb rétegeket visz fel, melyeket helyenként visszatöröl és -kapar, kihasználva a különböző technikák és festékek eltérő tulajdonságait. A következő fázisba lépve a tudattalan kerül előtérbe. A tudatalatti tartalmak festői nyelven történő megfogalmazása és ezek tudatos tovább alakítása révén a saját maga számára (is) értelmezhető formák jönnek létre. Megfigyeli és analizálja ezeket, megpróbálja visszafejteni az értelmüket. Ezzel átkerülnek a tudatos régióba, és elkezdik alakítani, formálni az alkotót. "Ez egy folyamatos, nagyszerű körforgás, tapasztalatszerzés, gazdagodás, fejlődés" - így jellemzi az életét meghatározó élményt az alkotó.

Soós Edina munkáit, alkotói fejlődését nyomon követhetjük évről évre megrendezett egyéni kiállításain. Legutóbb 2022 augusztusában az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. szervezésében az István úti Új galériában állított ki, idén szeptemberben pedig a RAM Colosseum aulájában tekinthetjük majd meg képeit. A Yicca Art Prize mellett tavaly már az Art Show International nemzetközi versenyén is - absztrakt kategóriában - bekerült a díjazottak közé, továbbá szerepelt a ChromArt és a Collect Art katalógusaiban.

További információ: https://www.edinarte.com