NATALIA NIK

2023.04.24

Natalia Nik, Magyarországon élő művész és illusztrátor.   

Natalia NIK művészetében a különböző technikai eljárások kéz a kézben járnak. Illusztrátorként bensőséges viszonyban van a finom alkotói eszközökkel - mint példáúl a grafit vagy a vízfesték- , ugyanúgy mint az erőteljes ecsetkezeléssel. Lélekből táplálkozó összehangolt alkotásai egy varázslatos, szinte meseszerű világba repítik a nézőt. Munkáiban az áramlás és a figurális ábrázolás érzelmekből épül fel és nyer új jelentéstartalmat - nyer új életet.  

Natalia Nik (Nikulina) – Artist & illustrator

SUMMARY

Hungary based artist and illustrator. She has a MFA degree in Illustration at the Academy of Art University in San Francisco and has a degree as an artist-stylist (Faculty of Applied Arts in MSTU, Moscow). Since 2000, member of a few international artists Associations. The personal creative life is embodied in the creation of paintings in graphic style (traditional and digital techniques). Her artwork is a synthesis of real images and fantasies. She often uses symbolism and hidden signs that motivate the viewer for a deep interest in their own interpretations. She likes to observe how characters or objects begin their life in the process of work and are sometimes ready to tell their own story. Her works of art are in private collections in Russia and abroad. Permanent participants of various international art exhibitions and competitions.


Magyarországon élő művész és illusztrátor. Illusztrációból MFA diplomát szerzett a San Francisco-i Művészeti Egyetemen, valamint művész-stylist diplomát (az MSTU Alkalmazott Művészeti Kara, Moszkva egyetemén). 2000 óta néhány nemzetközi művészszövetség tagja. A személyes alkotó élet a grafikai stílusú festmények (hagyományos és digitális technikák) alkotásában testesül meg. Művészete valódi képek és fantáziák szintézise. Gyakran használ szimbolikát és rejtett jeleket, amelyek saját értelmezéseik iránti mély érdeklődésre sarkallják a nézőt. Szereti megfigyelni, hogyan kezdik a szereplők vagy tárgyak életüket a munka során, és néha készek elmesélni saját történetüket. Művei magángyűjteményekben vannak Oroszországban és külföldön. Különféle nemzetközi képzőművészeti kiállítások, versenyek állandó résztvevői.

In the art of Natalia NIK, various technical processes go hand in hand. As an illustrator, he has an intimate relationship with fine creative tools - such as graphite or watercolor - as well as with powerful brushwork. His coordinated creations, nourished by the soul, transport the viewer to a magical, almost fairy-tale-like world. In his works, the flow and figurative representation are built up from emotions and gain new meaning - gain new life.